یونانپرس و جو کد پستی
یونانمنطقه 1Δυτική Ελλάδα/West Greece

یونان: منطقه 1 | منطقه 2

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 1: Δυτική Ελλάδα/West Greece

این لیست Δυτική Ελλάδα/West Greece است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Αγιοσ Βλασιοσ/Agios Vlasios, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 300 21

عنوان :Αγιοσ Βλασιοσ/Agios Vlasios, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Αγιοσ Βλασιοσ/Agios Vlasios
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :300 21

بیشتر بخوانید درباره Αγιοσ Βλασιοσ/Agios Vlasios

Αγιοσ Κωνσταντινοσ/Agios Konstadinos, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 300 27

عنوان :Αγιοσ Κωνσταντινοσ/Agios Konstadinos, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Αγιοσ Κωνσταντινοσ/Agios Konstadinos
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :300 27

بیشتر بخوانید درباره Αγιοσ Κωνσταντινοσ/Agios Konstadinos

Αγρίνιο/Agrinio, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 301 00

عنوان :Αγρίνιο/Agrinio, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Αγρίνιο/Agrinio
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :301 00

بیشتر بخوانید درباره Αγρίνιο/Agrinio

Αιτωλικο/Etoliko, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 304 00

عنوان :Αιτωλικο/Etoliko, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Αιτωλικο/Etoliko
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :304 00

بیشتر بخوانید درباره Αιτωλικο/Etoliko

Αμφιλοχία/Amfilochia, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 305 00

عنوان :Αμφιλοχία/Amfilochia, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Αμφιλοχία/Amfilochia
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :305 00

بیشتر بخوانید درباره Αμφιλοχία/Amfilochia

Αντιρριο/Adirrio, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 300 20

عنوان :Αντιρριο/Adirrio, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Αντιρριο/Adirrio
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :300 20

بیشتر بخوانید درباره Αντιρριο/Adirrio

Ανω Χωρα/Ano Chora, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 300 23

عنوان :Ανω Χωρα/Ano Chora, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Ανω Χωρα/Ano Chora
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :300 23

بیشتر بخوانید درباره Ανω Χωρα/Ano Chora

Αστακοσ/Astakos, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 300 06

عنوان :Αστακοσ/Astakos, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Αστακοσ/Astakos
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :300 06

بیشتر بخوانید درباره Αστακοσ/Astakos

Βονιτσα/Vonitsa, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 300 02

عنوان :Βονιτσα/Vonitsa, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Βονιτσα/Vonitsa
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :300 02

بیشتر بخوانید درباره Βονιτσα/Vonitsa

Βονιτσα/Vonitsa, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece: 302 00

عنوان :Βονιτσα/Vonitsa, Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania, Δυτική Ελλάδα/West Greece
شهرستان :Βονιτσα/Vonitsa
منطقه 2 :Νομός Αιτωλοακαρνανίας/Aetolia-Acarnania
منطقه 1 :Δυτική Ελλάδα/West Greece
کشور :یونان(GR)
کد پستی :302 00

بیشتر بخوانید درباره Βονιτσα/Vonitsa


کل 86 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی